Lähteet

Miten viitata lähteeseen, joka on vain tekijöiden hallussa tai jota ei ole julkaistu?

Kuva: EK
Kuva: EK

Joskus opinnäytetyötä tehdessä tulee tilanne, jolloin saatte käyttöönne esimerkiksi yhteistyökumppanin toimintakertomuksen, strategian tai muun asiakirjan, jota ei ole julkaistu – edes verkossa. Tällöin lähdeluettelossa on mainittava, että lähde on ”tekijöiden hallussa” tai että se on ”saatavana opinnäytetyön tekijöiltä”. Lisäksi lähteestä on kerrottava enemmän, jotta lukija voi päätellä lähteen luotettavuudesta ja luonteesta jotakin.

Esimerkki 1. Päiväkoti on laatinut selvityksen omien työntekijöidensä jaksamisesta ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin. Selvitystä ei ole kuitenkaan julkaistu. Jos selvityksen tekijä on tiedossa ja selvityksellä on jokin otsikko, ne mainitaan lähdeluettelossa. Jos taas tekijänä on esim. ”päiväkodin työhyvinvointitiimi”, ilman erillistä mainintaa yksittäisistä tekijöistä, lähde merkitään näin:
Päiväkoti X:n työhyvinvointitiimi 2014. Selvitys työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Saatavana opinnäytetyön tekijöiltä.

Samaan tapaan voitte viitata luentoihin, joilla olette olleet mukana, tai haastatteluihin, jotka olette tehneet. Muistakaa aina varmistaa haastateltavalta, että teillä on lupa haastattelun käyttöön opinnäytetyössä. Lisäksi viittaukset haastatteluun tai luentoon kannattaa aina tarkistuttaa, niin vältytte turhilta väärinymmäryksiltä.

Esimerkki 2. Haluatte laittaa opinnäytetyöhönne viittauksen luentoon, jolla olette olleet mukana, ja lisäksi haluatte viitata luennoitsijasta tekemäänne haastatteluun. Lähdeluettelossa on tärkeää kertoa haastateltavan tai luennoitsijan ammatti ja/tai organisaatio, sekä haastattelun tai luennon aika ja paikka. Siis tähän tapaan (ensimmäinen on haastattelu, toinen luento):
Korpela, Eveliina 2014. Metropolia Ammattikorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän lehtori. Suullinen haastattelu 15.9. Helsinki.
Korpela, Eveliina 2014. Esiintymisjännityksen hallinta. Luento 15.9. opintojaksolla Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.