Opinnäytetyön aihe

Mistä aihe opinnäytetyöhön?

Kuva: EK
Kuva: EK

Opinnäytetyön aiheen pitää olla sellainen, että sitä on ylipäätään mahdollista tutkia: aineisto on helposti saatavilla ja sitä voi analysoida. Joskus tutkijat törmäävät aineiston keräämisen hankaluuteen. Miten tutkia keskustelun etenemistä esimerkiksi konfliktitilanteessa, jos
autenttista aineistoa riidoista ei ole saatavilla? Jos huomaat heti työn alkuvaiheessa, että aineiston kerääminen tulee olemaan äärimmäisen haastavaa, vaihda aihetta!

Opinnäytetyö etenee parhaiten, kun olet kiinnostunut siitä, mitä teet. Pohdi mahdollista opinnäytetyön aihetta heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien: tee muistiinpanoja kiinnostavista ilmiöistä, tartu opettajien puolihuolimattomiin heittoihin luennoilla (”tässä olis muuten hyvä opinnäytetyön aihe jollekulle”), pidä silmäsi ja korvasi auki työharjoitteluissa ja mieti, mikä kaipaisi kehittämistä. Opinnäytetyövaiheen lähestyessä voit palata tähän
ideavihkoosi ja jaella kiinnostavia aiheita muillekin. Ennen oman opinnäytetyön aloittamista kannattaa vilkaista myös valmiita opinnäytetöitä https://publications.theseus.fi/. Usein opinnäytetöiden lopussa tekijät kertovat, mitä vielä jäi tutkimatta ja mistä olisi kiinnostavaa saada lisätietoa. Ihannetilanteessa voit jatkaa siitä, mihin joku muu on päässyt. (Tätä kutsutaan myös tiedon kumuloitumiseksi.)

Metropoliassa opinnäytetyöt ovat vahvasti soveltavia ja ”työelämäläheisiä”. Työt voivat olla teoreettisia tai empiirisiä ”tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtäviä”. Joskus työt tehdään toimeksiantona, ns. tilaustyönä. Tällöin työn rajauksesta, tavoitteista ja aineistosta keskustellaan yhdessä työelämän edustajien ja opinnäytetyön ohjaajien kanssa. Myös tilatuissa opinnäytetöissä pitää muistaa osoittaa aiheen yhteys aiempiin oman alan tutkimuksiin.

Esimerkki 1. Saat tehtäväksesi jonkin oman alasi yrityksen nettisivujen suunnittelun ja toteutuksen. Opinnäytetyöksi nettisivut kelpaavat vasta, kun osaat perustella ratkaisusi aiempaan tutkimukseen ja teoriaan nojaten. Upeiden sivujen lisäksi sinun on siis kirjoitettava perinteistä tutkimuksen kaavaa noudattava raportointiosuus, jossa perustelet erilaiset valintasi, sivujen sisällön ja tavoitteet yms. uskottavasti teoriakirjallisuuden avulla.

Joskus minulta kysytään, pitääkö aihetta vaihtaa, jos työn edetessä huomaakin, että samasta aiheesta on jo tehty opinnäytetyö. Usein riittää, että vaihdatte näkökulmaa, rajaatte työtänne tai teette oman työnne paremmin.

Esimerkki 2. Haluat tutkia, miten lapset viihtyvät päiväkodissa, kun ryhmät ovat suuria ja hoitajia vähän. Marssit yhteistyöpäiväkotiin ja haastattelet lapsia. Litteroituasi haastattelut huomaat, että vuonna X on paikassa Y tutkittu, miten lapset viihtyvät päiväkodissa – ja työssä on käytetty vieläpä samaa menetelmää ja lähes samoja kysymyksiä! Ei hätää. Tästä on sinulle vain hyötyä: nyt voit verrata omaa työtäsi aiemmin tehtyyn työhön ja pohtia sitä, miten tulokset eroavat toisistaan, mitä samaa niissä on ja mistä mahdolliset erot johtuvat.