Lähteet

Saako Facebookia ja Wikipediaa käyttää lähteenä?

kirjastoNY
Kuva: EK

Facebookin kautta voit päästä käsiksi kiinnostavaan artikkeliin tai muuhun materiaaliin, saada hyvän asiantuntijahaastattelun tai kerätä aineistoa opinnäytetyöhösi. Tiedonlähteeksi Facebook ei kuitenkaan sovi. Sama pätee Wikipediaan: se voi johtaa sinut kiinnostavan ilmiön jäljille, mutta ei kelpaa lähteeksi sellaisenaan. Etsi aina käsiisi alkuperäisen artikkelin tiedot!

Hyviä lähteitä ovat tieteelliset julkaisut, esim. väitöskirjat, artikkelit tieteellisissä lehdissä tai luotettavien kustantamoiden tai korkeakoulujen julkaisemat teokset. Niiden avulla osoitat, millaisia tieteellisiä tutkimuksia aiheestasi on tehty ja millaista tieteellistä keskustelua aiheesta parhaillaan käydään (valitse mukaan siis myös mahdollisimman uusia tieteellisiä lähteitä).

Todennäköisesti tarvitset myös viranomaistekstejä: järjestöjen tai virastojen toimintakertomuksia, tiedotteita, suunnitelmia, pöytäkirjoja, lakeja ja asetuksia (ks. http://www.finlex.fi).

Voit käyttää myös erilaisia ammatillisia kirjoja tai kurssi- ja oppikirjoja. Muista kuitenkin, että oppikirjoissa tietoa tiivistetään ja yleistetään. Myös sanomalehtiartikkeleiden kanssa on hyvä olla tarkkana: vaikka toimittaja olisi haastatellut jutussa alan parasta professoria, ovat jutun ajatukset kuitenkin aina toimittajan käsialaa.

Olennaisempaa kuin se, mitä lähteitä lopulta käytät, on se, miten niitä käytät. Palvelevatko ne tarkoitustaan? Osaatko arvioida niiden luotettavuutta? Käytätkö lähteitä monipuolisesti? Osaatko tehdä niiden pohjalta oikeita tulkintoja?