Kypsyysnäyte

Mitä kypsyysnäytteessä kysytään ja mitä kysymykseen vastataan?

iprole_kynat_kasassa
Kuva: iprole (freeimages.com)

Koska tämän päivän työlistallani on kypsyysnäytteiden lukemista (ja koska toissapäiväisessä kypsyysnäyteinfotilaisuudessa oli vain kolme opiskelijaa), saatte tässä kypsyysnäyteinfon sähköisesti.

Kypsyysnäytteestä määrätään ammattikorkeakoulun asetuksessa näin:
Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.
(Asetus ammattikorkeakouluista 16.6.2005/423, 10 §.)

Metropoliassa kypsyysnäytteen tarkastavat ohjaava opettaja ja suomen kielen opettaja. Ohjaava opettaja tarkastaa, että tekstin sisältö on ok, kun taas suomen kielen opettaja tarkastaa, että tekstin kieliasu on kohdallaan. Kypsyysnäytteeseen tullaan, kun opinnäytetyötyö on tehty ja hyväksytty. Kypsyysnäytteessä kirjoitetaan aina vastavalmistuneesta opinnäytetyöstä jostakin näkökulmasta.

Tekstin pituus on noin yksi konsepti eli neljä sivua (enempää emme lue). Pituudelle ei ole määrätty alarajaa, mutta aiheet ovat usein niin laajoja, että vaikka sinulla olisikin hyvin pieni käsiala, et ehkä saa yhteen sivuun kaikkea aiheen kannalta tarpeellista. Metropoliassa kypsyysnäyte kestää 3 x 45 minuuttia. Sen aikana sinun tulisi kirjoittaa ehyt, asiatyylinen kokonaisuus, jossa vastaat ohjaajan laatimaan kysymykseen kattavasti, jäsennellysti ja johdonmukaisesti. Muista laittaa tekstillesi otsikko. Jätä marginaalit, käytä kappalejakoa ja kirjoita selkeällä käsialalla. Toistaiseksi lähes kaikki kirjoittavat kypsärin vielä käsin, mutta on vain ajan kysymys, koska tämäkin koe siirtyy sähköiseksi (vrt. sähköiset ylioppilaskirjoitukset). Lue tehtävänanto tarkkaan! Joskus kypsyysnäyte voidaan hylätä sillä perusteella, ettei kirjoittaja vastaa kysymykseen tai kirjoittaa otsikon ohi. Tällä halutaan varmistaa, ettei kukaan tule kypsyysnäytteeseen valmiiksi kirjoitetun vastausarkin kanssa.

Mitä kypsyysnäytteessä sitten kysytään? Metropoliassa kokelaat valitsevat kahdesta mahdollisesta kysymyksestä toisen. Jos minä laatisin kypsyysnäytekysymyksen, kysyisin tekijöiltä juuri siitä asiasta, mikä hiersi opinnäytetyötä tehdessä. Jos siis menetelmissä oli haasteita, kysyisin menetelmistä. Jos taas teoriatausta jäi ohueksi, kysyisin teoriataustasta. Tässä listaa mahdollisista aiheista: (Kaikki kypsyysnäytekysymysten laatijat voivat mielihyvin valita kysymyksensä tältä listalta tai täydentää listaa blogin kommenteissa!)

 • Arvioi työsi lähtökohtia ja menetelmiä. Mitä tekisit toisin ja miksi?
 • Kirjoita opinnäytetyösi tuloksista artikkeli johonkin oman alasi ammattilehteen.
 • Miten opinnäytetyösi tuloksia voi hyödyntää työelämässä? Perustele.
 • Arvioi opinnäytetyösi tuloksia X:n kannalta.
 • Miten hyvin Y:n käyttö soveltuu X:n tutkimiseen? Perustele.
 • Mitkä ovat työsi päätulokset ja miten hyödyntäisit niitä tulevana X:n ammattilaisena?
 • Miten käsityksesi Y:stä on muuttunut opinnäytetyöprosessin aikana? Millainen on käsityksesi Y:stä nyt?
 • Pohdi kriittisesti opinnäytetyössäsi tekemiäsi valintoja.
 • Mitä erityispiirteitä X:ään liittyy?
 • Vertaa X:ää ja Y:tä. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä niistä voi löytää?
 • Mitä kehitettävää löydät käyttämästänne X:stä (esim. kyselylomakkeesta, haastattelupohjasta, tutkimusmenetelmästä, toimintamallista…)? Pohdi asiaa erityisesti opinnäytetyösi tutkimuskysymysten näkökulmasta.

Esimerkki 1. Kypsyysnäytteen ”kysymys” ei olekaan kysymys, vaan epämääräinen otsikko:
”X-menetelmän käyttö Y-toimintaympäristössä.” Nyt ei ole syytä panikoida, vaan vastata oman opinnäytetyön pohjalta laajasti ja analyyttisesti (kuitenkin vain 4 sivun verran): Esittele ensin lyhyesti X-menetelmä, kerro sitten lyhyesti Y-toimintaympäristöstä ja tarkastele sitten X-menetelmän hyötyjä, haittoja ja haasteita toimintaympäristössä Y. Kokoa loppukappaleeseen vielä keskeisimmät asiat ja esittele mahdollisia tulevaisuuden visioita ja kehittämisideoita: miten X toimisi Y:ssä vieläkin paremmin?